WAP手机版
保存到桌面加入收藏设为首页

首页 > 推广内容

猎豹IDC主机云服务器 山东100G高防型 129元起 香港69元起

2019-10-03 20:34:37 ColdOx 0人评论

猎豹IDC 商家介绍

       山东高防 提供100G防护 傲盾防CC 可配置定制防护策略及屏蔽海外 全网性价比最高山东高防云服务器,可按天付在线开通主机,满意后再按月付,当月用户累积充值满500官网提交工单通知客服升级用户账号VIP后按9折开通及续费,满800按8.5折优惠,满1000按8折顶级优惠,母机双E5-26XX Hyper-V虚拟化星外面板,可提供星外API对接以及分销平台。

猎豹IDC 优惠方案

       当月用户累积充值满500官网提交工单通知客服升级用户账号VIP后按9折开通及续费,满800按8.5折优惠,满1000按8折顶级优惠,长期有效。

猎豹IDC 山东高防云服务器优惠方案(云服务器测试IP:119.188.242.254,独服测试IP:103.91.208.251)

       山东100G高防云服务器 2H2G  40G系统盘+40G硬盘 10M带宽  129元一月 
       山东100G高防云服务器 4H4G  40G系统盘+40G硬盘 10M带宽  180元一月 
       山东100G高防云服务器 4H4G  40G系统盘+60G硬盘 20M带宽  280元一月 
       山东100G高防云服务器 4H8G  40G系统盘+60G硬盘 20M带宽  380元一月 
       山东100G高防云服务器 4H12G 40G系统盘+80G硬盘 20M带宽  480元一月 
       山东100G高防云服务器 4H16G 40G系统盘+80G硬盘 20M带宽  580元一月  购买链接

       山东100G高防BGP独服 E5-1620*1颗  240G SSD 30M带宽  650元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-2650*2颗  240G SSD 30M带宽  750元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-1620*1颗  240G SSD+500G SSHD 30M带宽  700元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-2650*2颗  240G SSD+500G SSHD 30M带宽  800元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-1620*1颗  240G SSD 50M带宽  750元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-2650*2颗  240G SSD 50M带宽  850元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-1620*1颗  240G SSD+500G SSHD 50M带宽  800元一月
       山东100G高防BGP独服 E5-2650*2颗  240G SSD+500G SSHD 50M带宽  900元一月  购买链接

       香港沙田机房主机云服务器,Hyper-V虚拟化。采用多网双向CN2直连大陆优化线路,带宽质量好,网络覆盖面积广,在线率高,适合做海外游戏节点以及网站,直连大陆大部分地区延迟在30ms左右,在线开通购买5个月送1个月,测试IP:154.223.176.2、154.48.254.2

       香港双向CN2云服务器 2H2G   40G系统盘+40G硬盘 2M带宽  69元一月 
       香港双向CN2云服务器 4H4G   40G系统盘+40G硬盘 2M带宽  99元一月 
       香港双向CN2云服务器 4H4G   40G系统盘+60G硬盘 3M带宽  120元一月 
       香港双向CN2云服务器 4H8G   40G系统盘+60G硬盘 3M带宽  220元一月 
       香港双向CN2云服务器 4H12G 40G系统盘+80G硬盘 3M带宽  320元一月 
       香港双向CN2云服务器 4H16G 40G系统盘+80G硬盘 3M带宽  420元一月  购买链接


山东100G高防云服务器型号三 测试结果
----------------------------------------------------------------------
CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
CPU Cores             : 4 Cores @ 2599.961 MHz x86_64
CPU Cache            : 20480 KB 
OS                       : CentOS 7.2.1511 (64 Bit) Hyper-V
Kernel                  : 3.10.0-327.el7.x86_64
Total Space           : 1.4 GB / 18.5 GB 
Total RAM             : 116 MB / 3784 MB (404 MB Buff)
Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
Uptime                  : 0 days 0 hour 27 min
Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
TCP CC                 : cubic
ASN & ISP             : AS4837, CNC Group CHINA169 Shandong Province Network
Organization          : 
Location                : Qingdao, China / CN
Region                  : Shandong
----------------------------------------------------------------------

2、I/O速度测试

----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB )   : 1.1 GB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 920 MB/s
Average I/O Speed    : 1091.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、带宽测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
Speedtest.net    24.29 Mbit/s      98.04 Mbit/s        25.981 ms  
Fast.com         0.00 Mbit/s       73.0 Mbit/s         -           
Guangzhou CT     29.18 Mbit/s      73.75 Mbit/s        -          
Wuhan     CT     24.30 Mbit/s      88.86 Mbit/s        -          
Hangzhou  CT     119.49 Mbit/s     231.92 Mbit/s       -          
Lanzhou   CT     38.18 Mbit/s      86.08 Mbit/s        -          
Shanghai  CU     14.54 Mbit/s      97.58 Mbit/s        -          
Heifei    CU     190.72 Mbit/s     211.10 Mbit/s       -          
Chongqing CU     28.84 Mbit/s      83.89 Mbit/s        -          
Xizang    CM     22.66 Mbit/s      27.85 Mbit/s        -      

----------------------------------------------------------------------

本文来自:http://bbs.liebaoidc.com/thread-4584-1-1.html


相关评论

0

Copyright © 2015-2019 ColdOx@qq.com

  豫ICP备19024380号